User Advocate ontwikkelt merkconcepten en -proposities en helpt organisaties zich te ontwikkelen op basis van betekenisvolle relaties en interacties met stakeholders. Relaties en interacties die waarde creëren voor alle stakeholders…

User Advocate stelt de mens centraal. De mens die bij moet dragen aan de creatie van de waarde of de mens die de waarde moet ervaren. De mensen in de eigen organisatie en de beoogde klanten.

Alle touchpoints van het merk spelen hier een rol in zowel on- als offline. Een geïntegreerde aanpak waar de gebruiker altijd het uitgangspunt van alle denken en doen is.

De centrale vraag: Hoe kan je de organisatie of het merk laten acteren op de merkbeloften?

Zodoende ontstaan:

  • Organisaties en merken waar de verwachtingen van klanten overtroffen worden door relevante services en toegevoegde waarde.
  • Merken die goede rendementen behalen maar ook van waarde zijn voor de stakeholders.
  • Organisaties waar medewerkers graag werken en waar ze optimaal tot hun recht komen.