User Advocate ontwikkelt merkconcepten, waarde-proposities en helpt organisaties zich te ontwikkelen op basis van betekenisvolle relaties en interacties met alle stakeholders.

User Advocate stelt de mens centraal. De mensen in de eigen organisatie en de beoogde klanten. Op basis van onderzoek en contact met de doelgroep, niet op basis van aannamen of spreadsheets.

Alle touchpoints van het merk spelen hier een rol in zowel on- als offline. Een geïntegreerde aanpak waar de gebruiker altijd het uitgangspunt van alle denken en doen is.

De centrale vraag: Hoe kan je de organisatie of het merk laten acteren op (relevante) merkbeloften?